Tilintarkastus

Tilit selviksi

Sen lisäksi, että monille yrityksille tilintarkastus on lakisääteinen velvoite, auttaa se myös pienyrityksiä ymmärtämään liiketoiminnan kehitystä ja lainalaisuuksia. Huolellisesti tehty tilintarkastus palvelee erityisen hyvin myös seuraavien tilivuosien suunnittelua ja tavoiteasetantaa.

Jokainen tilitoimisto Elkamerin käyttämä tilintarkastaja on auktorisoitu ja suorittanut hyväksytysti joko KHT- tai HTM-tutkinnon. Kirjanpito- ja tilinpäätösasioiden ohella he ovat tarkasti perehtyneet esimerkiksi yhteisölainsäädäntöön ja verotuksen ydinkohtiin. Jatkuva kouluttautuminen varmistaa aina ajantasaisen tiedon sekä parhaat työkalut yrityksesi käyttöön.